Reklamacije

Reklamacije na proizvode nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, eventualno razloga više sile ili razloga kao što su:

Reklamacije na oštećenje u transportu.

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 062 970 8142, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail komercijala@zdrawoslatko.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

2.1.10 Izjava o PDV-u Ukoliko je trgovac u sistemu PDV-a ističe se izjava: PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova Ukoliko nije, ističe se jedna od sledećih izjava: (Ime pravnog lica) nije u sistemu PDV-a (Ime pravnog lica) nije prijavljen u sistem PDV-a (ime pravnog lica) nije obveznik PDV-a.